Interessant

Wil u weten welke interessante artikels de afgelopen 25 jaar verschenen in TORB?
Download dan hier de cumulatieve index van de voorbije jaargangen (registers van 1990-1991, nr. 1 tot en met 2013-2014, nr. 4-5).

Geïnteresseerd in de uiteenzetting van dhr. Guy Janssens (Administrateur-generaal bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten) over het 'Onderwijsstatuut en onderwijspensioenen'?
Vind hier een kort verslag over de studiedag aangaande dit onderwerp, met mogelijkheid om de presentatie te downloaden.