Abonnementen

Titel Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (TORB)
Periodiciteit tweemaandelijks (5 nummers)
ISSN: 0778-0443
Bestelcode 201.181.500
Prijzen (2018-2019) volledige jaargang: 195 euro
  losse nummers: 59 euro

Om u te abonneren op het Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, of om uw logingegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) aan of op te vragen, neemt u contact op met de abonnementendienst van die Keure op het e-mailadres abonnementen@diekeure.be.

De duur van het abonnement valt samen met het lopende academiejaar.

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende academiejaar.

Klik hier om de cataloguspagina van het Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid te openen.