Abonnementen

Titel Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (TORB)
Periodiciteit tweemaandelijks (5 nummers)
ISSN: 0778-0443
Bestelcode 201.231.500
Prijzen (2023-2024) volledige jaargang - België: 242 euro
  volledige jaargang - buitenland: 341 euro
  losse nummers: 77 euro
  online: 256 euro

Vraag uw abonnement op het Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid aan via cedric.depauw@diekeure.be.

De duur van het abonnement valt samen met het lopende academiejaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende academiejaar.