Redactieraad

Hoofdredactie

 • Prof. Dr. Jan DE GROOF, Hoogleraar Europacollege (Brugge)
 • Prof. Dr. Frederic EGGERMONT, Deeltijds docent Vrije Universiteit Brussel - Eerste auditeur bij de Raad van State

Redactieraad

 • Prof. Dr. Marc BOSSUYT, Gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof
 • Henri COREMANS (†), Ererechter bij het Grondwettelijk Hof
 • Em. Prof. Dr. Daniël CUYPERS, Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • Prof. Dr. Johan HEENE (†), Gewoon Hoogleraar UGent
 • Prof. Dr. Geert KELCHTERMANS, Gewoon Hoogleraar KU Leuven
 • Wouter PAS, Staatsraad Raad van State - Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Em. Prof. Dr. Wilfried RAUWS, Gewoon Hoogleraar Arbeidsrecht Vrije Universiteit Brussel
 • Prof. Dr. L.P. SUETENS (†), Ererechter bij het Arbitragehof
 • Prof. Dr. Dirk VAN DAMME, Senior Research Fellow Center for Curriculum Redesign (Boston, MA, USA) - Voormalig Hoofd CERI-OESO (Parijs)
 • Prof. Dr. Peter VAN PETEGEM, Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • Prof. Dr. Ludo VENY (†), Hoofddocent Vrije Universiteit Brussel, UGent
 • Em. Prof. Dr. Eugeen VERHELLEN (†), Gewoon Hoogleraar UGent
 • Em. Prof. Dr. Raf VERSTEGEN, Gewoon Hoogleraar KU Leuven

Redactiecomite

 • Thomas COMMÈRE, Bestuurlijk attaché jurist Raad van State
 • Prof. Dr. Alexander DE BECKER, Hoofddocent UGent
 • Adri DE BRABANDERE, Eerste auditeur-directeur bij het Rekenhof - Medewerker ICOR
 • Prof. Dr. Bieke DE FRAINE, Projectleider departement Onderwijs & Vorming - Voormalig docent KU Leuven
 • Jim DERIDDER, Voorzitter Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
 • Mia DOUTERLUNGNE, Administrateur-generaal VLOR
 • Prof. Dr. Dimokritos KAVADIAS, Hoofddocent politieke wetenschappen Vrije Universiteit Brussel
 • Dr. David KEYAERTS, Referendaris bij het Grondwettelijk Hof - Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Dr. Johan LIEVENS, Universitair docent Staatsrecht, VU Amsterdam - Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Prof. Dr. Sabien LUST, Hoofddocent UGent - Advocaat
 • Em. Prof. Dr. Idès NICAISE, Hoofddocent KU Leuven
 • Prof. Dr. Adriaan OVERBEEKE, Docent en onderzoeker faculteit der rechtsgeleerdheid VU Amsterdam & faculteit rechten Universiteit Antwerpen
 • Patrick POELMANS, Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten
 • Prof. Dr. Stijn SMET, Docent Staatsrecht, UHasselt
 • Brecht STEEN, Eerste Auditeur-afdelingshoofd Raad van State
 • Dr. Evelien TIMBERMONT, Docent Sociaal Recht Vrije Universiteit Brussel
 • Prof. Dr. Mieke VAN HOUTTE, Hoogleraar Vakgroep Sociologie UGent
 • Prof. Dr. Ruben VANDERLINDE, Hoofddocent Vakgroep Onderwijskunde UGent
 • Prof. Dr. Jan VANHOOF, Hoogleraar Departement voor Opleidings- en Onderwijswetenschappen Universiteit Antwerpen
 • Dr. Bengt VERBEECK, Juridisch adviseur Hogeschool Gent
 • Jonas VERNIMMEN, Assistent KU Leuven
 • Prof. Dr. Kurt WILLEMS, Docent KU Leuven

Redactiesecretariaat

Verantwoordelijke uitgever

 • Daan Therry
 • Uitgever die Keure Professional Publishing
 • Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge
 • www.diekeure.be