Auteursinstructies

Wij verwelkomen uw bijdrage, maar vragen toch even uw aandacht voor volgende "huisregels".

Hoofdartikel

 • Een hoofdartikel omvat 5000 tot 8000 woorden (8/12 pagina’s).
 • Onder de hoofdtitel vermeldt u voluit uw voornaam en naam.
 • In de eerste voetnoot (met asterisk) vermeldt u kort uw functie.
 • De titels worden in het vet aangeduid met Romeinse cijfers (bv. I. Ter inleiding).
 • De subtitels worden eveneens in het vet aangeduid (bv. III.2.f. Algemeen).
 • Voetnoten worden doorlopend onderaan de pagina gezet.
 • Een bibliografie is mogelijk, maar is niet onnodig uitgebreid. Boekbesprekingen vermelden de naam van de auteur, titel, uitgever, plaats van uitgifte, jaartal en aantal pagina’s.
 • Grafieken en tabellen in aparte bestanden opslaan, los van de tekst.

Kort artikel

 • Een kort artikel omvat 3500 tot 4000 woorden (5/6 pagina’s).
 • Onder de hoofdtitel vermeldt u voluit uw voornaam en naam.
 • In de eerste voetnoot (met asterisk) vermeldt u kort uw functie.
 • De titels worden in het vet aangeduid met Romeinse cijfers (bv. I. Ter inleiding).
 • De subtitels worden eveneens in het vet aangeduid (bv. III.2.f. Algemeen).
 • Voetnoten worden doorlopend onderaan de pagina gezet.
 • Een bibliografie is mogelijk, maar is niet onnodig uitgebreid. Boekbesprekingen vermelden de naam van de auteur, titel, uitgever, plaats van uitgifte, jaartal en aantal pagina’s.
 • Grafieken en tabellen in aparte bestanden opslaan, los van de tekst.

Abstract

 • De auteur voegt aan het artikel een beknopte Nederlandse en Engelstalige samenvatting van ca. 10 regels toe. De Nederlandse samenvatting wordt vóór het artikel en de Engelstalige versie wordt na elk artikel geplaatst.

Rechtspraak

 • De juridische bijdragen volgen de V&A-richtlijnen van de interuniversitaire commissie (derde uitgave, 1998).
 • Een noot draagt steeds een titel en vermeldt achteraan de auteur en zijn functie.
 • De ingetikte tekst van het geannoteerde vonnis of arrest wordt mee opgestuurd, desgevallend beperkt tot de relevante passages.
 • De uitspraak krijgt steeds een koptekst mee, met trefwoorden (in romein) en een aanduiding van het cruciale punt (in cursief).
 • Een noot is niet langer dan een paar pagina’s. Indien dit langer wordt, werkt u uw standpunt best om tot een hoofdartikel.

Kanttekening en Mededeling

 • Een kanttekening en mededeling omvat 1500 tot 3000 woorden (2/4 pagina’s).
 • Verder zijn de regels van een hoofdartikel van kracht.

U mailt uw bijdrage naar het redactiesecretariaat, t.a.v. mevr. Melissa Thijs (melissa.thijs@ond.vlaanderen.be), met vermelding van uw e-mailadres én de e-mailadressen van mogelijke medeauteurs. Gelieve ook het postadres te vermelden voor het toezenden van het auteursexemplaar.

Review

 • Uw artikel wordt bezorgd aan de leden van de redactieraad, die de bijdrage screenen op de kwaliteitseisen die voor het tijdschrift gehanteerd worden. U ontvangt desgevallend feedback met hun opmerkingen en u krijgt uiteraard de kans uw bijdrage te herwerken en opnieuw toe te sturen aan mevr. Melissa Thijs (melissa.thijs@ond.vlaanderen.be).

Drukproef

 • U ontvangt vervolgens een eerste drukproef in pdf-formaat. Hierin kunnen slechts in beperkte mate correcties aan de eerste versie worden aangebracht.